Loading Events

Koncert dechového orchestru & Videomapping z historie města

20:00 | Slavnostní koncert Městského dechového orchestru ZUŠ Cheb (host: Dasha)
Místo konání: nám. Krále Jiřího z Poděbrad
Termín konání: 
20:00

Videomapping z historie města

Následuje po koncertu (další opakování: 22:00, 22:30, 23:00)

Diváci budou seznámeni s klíčovými a často i přelomovými událostmi z předlouhých a velmi bohatých dějin města Chebu. Tyto historické epizody budou propojeny do několika do sebe navazujících tematických bloků, které příchozí postupně symbolicky provedou obdobím největšího rozkvětu a slávy města ve středověku, přes hrozivý úpadek za Třicetileté války, zmrtvýchvstání v době barokní, obrovský hospodářský a společenský rozvoj ve století devatenáctém až po turbulentní dobu krkolomných vzestupů a pádů století nedávno skončeného.

Top