Loading Events

Mezinárodní odborná konference

Místo konání: Papírna, Svatopluka Čecha 589, 350 02 Cheb
Termín konání: 
4. – 5. října 2022
V úterý a středu od 12:00

Program

Úterý 4. října 2022

12:00 – 12:30
Prezentace účastníků
13:00

Zahájení konference – přivítání

Mgr. Antonín Jalovec – starosta města
PhDr. Karel Řeháček – ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Blok A

13:15 – 13:45
Mgr. Karel Halla, Státní okresní archiv Cheb: Město Cheb a jeho správa na začátku 14. století
13: 45 – 14:15
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum: Štaufská ministerialita a zástava Chebska České koruně
14:15 – 14: 45
PhDr. Roman Zaoral, Univerzita Karlova: Přemyslovské úsilí o připoutání Chebska ve světle mincovní ikonografie
14:45 – 15:15
Diskuse k jednotlivým příspěvkům
 
PŘESTÁVKA

 

Blok B

15:45 – 16:15
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Univerzita Karlova: Mezičas. Vztahy mezi králi Ludvíkem IV. a Janem Českým v letech 1314 – 1322
16:15 – 16:45
Dr. Susanne Wolf, Bavorský hlavní státní archiv v Mnichově: Co bylo po bitvě u Mühldorfu? – Jednání o odškodnění mezi králem Ludvíkem IV. a jeho spojencem králem Janem Českým dokumentovaná ve starším říšském registru uloženém v Bavorském hlavním státním archivu
16:45 – 17:15
Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc., Univerzita Karlova: Bitva u Mühldorfu v kronikářské tradici
17:15 – 17:45
Diskuse k jednotlivým příspěvkům
 
18:15
VEČEŘE
20:00
Večerní přednáška v Kostele Zvěstování Panny Marie
(areál františkánského kláštera)
 
Ing. Jiří Bláha, PhD. – Mgr. Michal Panáček – Petr Růžička:
Středověký krov nad presbytářem františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu a detaily jeho řemeslného provedení
 

Středa 5. října 2022

Blok C

9:00 – 9:30
Mgr. Zdeněk Žalud, PhD., Husitské muzeum v Táboře: „Jan Lucemburský a šlechta na Chebsku a v jeho sousedství“
9:30 – 10:00
Mgr. Jan Boukal, PhD., Ústav dějin University Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy: Česká šlechta v konfliktu mezi městem Cheb a fojty z Plavna v letech 1452–1454
10:00 – 10:30
Doc. JUDr. V. Knoll, PhD., Západočeská univerzita: Albrecht Nothaft – tvůrce rodové domény ve stínu Chebu a Lucemburků
 
PŘESTÁVKA

 

Blok D

11:00 – 11:30
Prof. Dr. Peter Fleischmann, Univerzita Norimberk – Erlangen: Vztahy mezi Norimberkem a Chebem v pozdním středověku
11:30 – 12:00
Doc. Dr. Tomáš Klír, PhD., Univerzita Karlova: Formování chebského městského státu a jeho vliv na venkovské obyvatelstvo
12:00 – 12:30
Daniel Baumgartner, M.A., Historické centrum a muzeum Mühldorf: Bitva u Mühldorfu a její reflexe v současném okrese Mühldorf
 
ZÁVĚREČNÁ DISKUZE
 
OBĚDY
14:00
ODPOLEDNÍ PROGRAM V CHEBU 5. 10. 2022 (pro zájemce)
 
Prohlídka chebských historických krovů
Prohlídka města s průvodcem (falc a památková rezervace)
Návštěva archivu s komentovanou prohlídkou výstavy k 700. výročí
zástavy Chebu a Chebska
 

Středa 5. října – pátek 7. října 2022

13:00 – 17:00 | Státní okresní archiv Cheb (Františkánské náměstí 14)
Výstava k 700. výročí zástavy Chebu a Chebska  českému králi Janu Lucemburskému
 
 
 

Pořadatelé

Státní oblastní archiv Plzeň

Státní okresní archiv Cheb

Město Cheb

Partneři

Generální ředitelství archivů Bavorska

Historický ústav AV ČR

Top