Loading Events

Tesařská dílna

Ukázky tradičního tesařského řemesla, modely krovů.
Místo konání: Špýchar v městském dvoře v Hradební ulici
Termín konání: 
10. září
11:00 - 17:00

od 11 – 17 hodin – ukázky tradičního tesařského řemesla, výstava modelu historických krovů a budov tesařského mistra Josefa Hauera

od 13 – 17 hodin – ukázky funkčnosti ručního rumpálu

ve 14 hodin – vernisáž výstavy modelů historických krovů a budov tesařského mistra Josefa Hauera

 

V rámci slavnostního zahájení na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v sobotu 10.9. v 10 hodin bude tesařskému mistru Petru Růžičkovi z Chebu udělen titul „Nositel tradice lidových řemesel. „Zimmermansklatsch“ předvedou zástupci německého tesařského cechu.

Top